Raadsvergadering 28-01-2020

In de Raadvergadering van 28 januari 2020 stond, naast enkele andere onderwerpen, het Stedenbouwkundig kader en randvoorwaarden Planetenbaan en Het Kwadrant in Maarssenbroek op de agenda (klik hier voor de hele agenda en documenten). Zoals in elke Raad zijn eerst de bewoners aan het woord. Maar liefst negen bewoners waren naar Breukelen gegaan om hun mening te geven met name over de geplande afsluiting van de toerit naar de N230 richting de A2 (zie meer informatie www.AfsluitingN230.nl). Onderstaande video’s geven zowel de insprekers weer, als het hele agendapunt. De bovenste video’s zijn een samenvatting en gemaakt door RTV Stichtse Vecht.

Onder de video’s staan brieven van bewoners en ondernemers. Ook zijn de moties en amandementen van de verschillende politieke partijen toegevoegd.

Samenvatting inspreekrecht voor bewoners

Samenvatting stedenbouwkundig kader en randvoorwaarden Planetenbaan en Het Kwadrant

Inspreekrecht voor bewoners

Stedenbouwkundig kader en randvoorwaarden Planetenbaan en Het Kwadrant

Vergroten tekst
Kies achtergrondkleur