Kockengen

Tot Kockengen behoren ook de buurtschappen Gieltjesdorp, Laagnieuwkoop, Portengen, Portengense Brug en Spengen. Van oorsprong is Kockengen een boerendorp, maar tegenwoordig is er ook veel nieuwbouw. Deze kern heeft 3290 inwoners.

De naam Kockengen is afkomstig van Cocagne, de Franse naam voor Luilekkerland, dat ook wel het land van Kokanje wordt genoemd. De bisschop van Utrecht gaf ten tijde van de Grote Ontginning in het huidig Groene Hartgebieden uit om deze te ontginnen. Om de pioniers aan te lokken gaf hij aantrekkelijke namen aan de gebieden. Op dezelfde wijze is Kamerik afgeleid van Kamerijk, Spengen afgeleid van Spanje en Portengen van Bretagne.

Bezienswaardigheden zijn de Nederlands Hervormde Kerk uit de 15e eeuw en de historische kern die tussen de twee kanalen de Heicop en de Bijleveld is te vinden. Het dorp telt 35 rijksmonumenten. Het cope-landschap met smalle stroken ontgonnen land rond het dorp vindt zijn oorsprong bij de ontginningen in de 13e eeuw. Even ten zuiden van het dorp staat de Kockengense Molen, een poldermolen uit 1675. In de buurtschap Spengen staat de Spengense Molen.

Kockengen heeft een polderreservaat waar vrijwilligers van de Natuurgroep Kockengen werken om vooral rietvogels te laten terugkeren. De roerdomp is één van de gewilde vogels in het gebied. Er zijn ook enkele zwarte sterns die er regelmatig broeden.

Bewonersgroep

#Kockengen

Bronnen:
Vergroten tekst
Kies achtergrondkleur