Wat is een Commissievergadering?

Onder deze pagina wordt gevraagd naar jouw mening over deze pagina. Laat ons weten wat je vindt, we vinden dat erg belangrijk.

Bijna elke week houdt de gemeente Stichtse Vecht commissievergaderingen. Bij een commissievergadering worden geen besluiten genomen. Dat gebeurt alleen in een Raadsvergadering. Voordat de raad besluit, worden de onderwerpen (er zijn uitzonderingen) eerst in een raadscommissie besproken en voorbereid. Een commissie richt zich op bepaalde onderwerpen. In zo’n raadscommissie zitten de experts van de politieke partijen, de woordvoerders. Ook zijn er ambtenaren aanwezig die een toelichting kunnen geven. Het doel van de commissievergaderingen is om de gemeenteraad te adviseren, zodat deze een goed besluit kan nemen. Bewoners hebben ook hier een rol, door het insturen van informatie en kunnen gebruik maken van het inspreekrecht.

Commissie
een commissievergadering
De gemeente Stichtse Vecht kent vier raadscommissies
  • Commissie Bestuur en Financiën
  • Commissie Sociaal Domein 
  • Commissie Fysiek Domein
  • Informatieve commissie

klik hier voor de huidige commissieleden.

Daarnaast heeft de gemeente Stichtse Vecht nog de volgende commissie:

De taak, samenstelling en diverse andere afspraken met betrekking tot de commissievergaderingen zijn vastgelegd in de ‘Handleiding comissies‘. Deze handleiding is in werking getreden op 1 juni 2018.

Voorzitter commissievergaderingen

De voorzitters van de commissies zijn raadsleden die hiervoor worden gekozen. Een voorzitter heeft tijdens een commissievergadering geen stemrecht. Natuurlijk wordt de partij waarvan de voorzitter lid is wel door een andere afgevaardigde vertegenwoordigd in de commissie. 

Vergaderstukken commissievergaderingen

De agenda’s en bijbehorende stukken voor de commissievergaderingen zijn uiterlijk vijf dagen voorafgaand aan de vergadering in te zien. De stukken kunnen digitaal worden ingezien via het raadsinformatiesysteem

Informatie van bewoners

Ook de bewoners hebben een belangrijke rol voor de commissies. Zij hebben de mogelijkheid om alle documenten aan te leveren die belangrijk zijn voor een goed advies naar de gemeenteraad. Tevens is een commissievergadering openbaar en hebben de bewoners net zoals tijdens een raadsvergadering het recht van inspreken. Lees hier meer over het inspreken van bewoners. Het is prettig wanneer de commissieleden tijdig voor de vergadering (het liefst enkele dagen daarvoor) jouw inspreektekst al kunnen zien. Zo kunnen zij zich voorbereiden op goede vragen, indien deze nodig zijn te stellen. Aan het einde van de vergadering heeft de inspreker nog eens 1 minuut de mogelijkheid een mening te geven over het besproken onderwerp. Ook is het mogelijk alleen aanwezig te zijn, door op de publieke tribune plaats te nemen. Tijdens de vergadering is dan geen mogelijkheid tot inspreken en/of reageren.

Is de informatie op deze pagina nuttig voor jou?

1 0
Vergroten tekst
Kies achtergrondkleur