Kan ik inspreken bij een commissie- of raadsvergadering?

Onder deze pagina wordt gevraagd naar jouw mening over deze pagina. Laat ons weten wat je vindt, we vinden dat erg belangrijk.

Ja, de gemeenteraad hoort graag jouw mening. Op deze pagina vind je ook de “inspreektool” van BewonersStichtseVecht, om te berekenen hoeveel tekst je mag/kan gebruiken om als bewoner in te spreken. Wil je inspreken? Lees hieronder hoe je dat aanpakt.

Heeft inspreken zin?
Ja, inspreken bij de gemeenteraad heeft zin. Hoe eerder de raad van uw mening op de hoogte is, hoe beter zij de verschillende belangen kan afwegen als ze over iets besluit. Zorg er dan ook altijd voor dat je tijdig alle documenten die voor jou belangrijk zijn, in te dienen via de griffie aan de commissie en/of aan de raad. Het is ook belangrijk tijdens de commissievergadering, waar het onderwerp al ter sprake komt, ook jouw mening te laten horen via een brief (e-mail) of door in te spreken.  Tijdens een commissievergadering worden de onderwerpen dieper besproken. De kans is dan groter dat vragen worden gesteld aan jou. Goede, duidelijke en tijdige informatie is beter voor de latere besluitvorming in de raadsvergadering. De griffie van de gemeente Stichtse Vecht is het beste te bereiken via griffie@stichtsevecht.nl of telefoonnumer 140346.
 
Wanneer kan ik inspreken?
  • je moet je twaalf uur voor de vergadering aanmelden bij de griffier. Geef hierbij het onderwerp en de datum aan, evenals jouw naam en telefoonnummer
  • Je kunt inspreken bij verschillende bijeenkomsten van de gemeenteraad
 
inspreken
klik voor groter
Over welke onderwerpen kan ik inspreken?

Je kunt over alle onderwerpen inspreken. Met één uitzondering:  Je kunt niet inspreken over een besluit van de gemeente als je daarover een bezwaar- en beroepsprocedure of juridische- of klachtenprocedure loopt tussen jou en de gemeente.

Wat is het beste moment om in te spreken?

Je kunt het best inspreken, wanneer het onderwep op de agenda staat. In een raadsvergadering stellen de raadsleden vragen, wisselen meningen uit en verzamelen argumenten om daarna hun standpunt te bepalen. Dit is het beste moment om jouw mening toe te voegen.

Hoe kan ik mij voorbereiden op het inspreken?
  • Je hebt maximaal 3 minuten spreektijd tijdens een Raadsvergadering, 5 minuten bij een comissievergadering; maak het verhaal niet langer
  • Gebruik de “inspreektool” van BewonersStichtseVecht.nl om te zien hoeveel tekst je kan gebruiken in een bepaalde tijd. Spreek je in een gemiddelde snelheid, heb je aan 390 woorden genoeg.
  • Spreek eerst in bij de commissievergadering waar het onderwerp ook wordt besproken. Zo kunnen de raadsleden zich beter voorbereiden en mening vormen over jouw standpunten
  • Zorg er voor dat alle, voor jou belangrijke documenten via de griffie naar de raad worden gezonden. Zo zijn de raadsleden goed voorbereid. Doe dat niet een dag van te voren, probeer dat uiterlijk de vrijdag daarvoor te doen.
  • Meld je minimaal twaalf uur voor de vergadering aan
  • Stuur jouw inspreektekst vooraf per mail naar de griffier of neem kopieën mee
  • Maak een samenvatting in twee zinnen; is handig als de voorzitter je vraagt af te ronden
  • Loop voor de vergadering langs bij de raadsgriffier; dan weet hij dat je er bent
Waar worden de raadsvergaderingen gehouden?

De raadsvergaderingen vinden plaats in het 4en1 Theater in Breukelen.

Adres:
Schepersweg 6A
3621 JK Breukelen

Is de informatie op deze pagina nuttig voor jou?

0 0
Vergroten tekst
Kies achtergrondkleur