NEE tegen Afsluiting N230 | Maarssenbroek

Deze pagina wordt beheerd door bewoners uit Maarssenbroek. Heb je een vraag, wil je ons informatie sturen of iets anders, mail dat naar: 

AfsluitingN230@BewonersStichtseVecht.nl

Laat ook je mening horen!

Teken de petitie!

Samenvatting Inspreekrecht bewoners tijdens de raadsvergadering van 28-01.

#WELKOM op de website van het Burgerinitiatief om de (wellicht tijdelijke) afluiting van de oprtit naar de N230 vanaf de Boomstede/Bloemstede te voorkomen zonder toekomstgerichte oplossing (zie ook dit bericht van de Staatscourant (.pdf) en dit document van de gemeente). 

KLIK HIER OM DE PETITIE TE TEKENEN

Waarom zijn wij TEGEN?

De (wellicht tijdelijke) afsluiting is onderdeel van de nieuwe wijk Haagstede (zie het ontwerpbestemmingsplan) en veruit de meeste bewoners zijn niet tegen meer woningen, integendeel. Waar we ons enorm zorgen om maken is dat er geen alternatief wordt geboden voor de afsluiting van de oprit naar de N230, de Zuilense Ring richting de A2. Op vijf december 2019 zijn alleen de wijken Boomstede en Bloemstede ingelicht via een wijkbericht, dit terwijl de afsluiting alle bewoners van Maarssenbroek (wonend en werkend) aan gaat (zie dit wijkbericht). Veel bewoners, ondernemers en organisaties maken zich enorme zorgen over de bereikbaarheid van de wijken en bedrijven. We zien meerdere andere oplossingen om de bereikbaarheid niet alleen te behouden, zelfs voor de langere termijn te verbeteren met betrekking tot de enorme groei van MaarssenBroek en de directe omgeving. Bijzonder is dat een meerderheid van de gemeenterraad, gekozen door de bewoners, deze motie heeft aangenomen in 2014, welke nu door het huidige college opzij wordt gelegd. 

Bewoners zijn al jaren bezig

Vele tientallen bewoners en en bedrijven op Lage Weide, Bisonspoor en andere terreinen zijn al jaren bezig om alle beschikbare instrumenten te gebruiken (melden, brieven sturen, inspreken, de politiek betrekken, om mee te kunnen denken, om inspraak te hebben, op de toekomst van onze woon-, leef- en werkomgeving. Mensen maken zich ontzettend zorgen over de bereikbaarheid en doorstroom, de milieueffecten (fijnstof, geluid) en zeker ook de veiligheid. De gemeente wil nu zonder een toekomstgerichte oplossing de oprit naar de N230 afsluiten, Haagstede realiseren en later kijken wat de oplossing is. Veel bewoners zijn bang voor een enorme chaos door deze omgekeerde manier van werken.

Mobiliteitsonderzoek

Vorig jaar is in opdracht van de gemeente Stichtse Vecht door Arcadis een mobiliteitsonderzoek gedaan naar het verkeer en de verkeersstromen in Maarssenbroek. Deze is hier te lezen. Veel bewoners, organisaties en bedrijven (ook uit de gemeente Utrecht, zie deze brief) hebben zich gemeld bij de gemeente met vragen, opmerkingen en zorgen, welke verre van voldoende zijn beantwoord of zijn weggenomen. In 2017 hebben veel bewoners uit de omliggende wijken van Haagstede zich ook gemeld (zie dit document), met name over de zorgen wat betreft de milieu-effecten (fijnstof, geluid), overlast (geluid, verkeer, zicht) en veel andere onderwerpen. Hiervan werd 100% (dus alle zienswijzen van de bewoners) niet meegenomen in het huidige bestemmingsplan. Wederom hebben veel bewoners en bedrijven een zienswijze ingediend (eind 2019) en heerst een algemeen gevoel van wantrouwen naar de beantwoording hiervan.

Vergroten tekst
Kies achtergrondkleur