klik op de blauwe linkjes voor meer informatie en bronnen….

Op 13 november 2018 nam, op een paar zetels na, de volledige Gemeenteraad van onze gemeente, een motie aan, waarin ons college werd verteld, dat ook onze gemeente moet aansluiten aan het Regenboog Stembusakkoord. De ondertekenaars spannen zich in om de belangrijke maatregelen op het gebied van LHBTI-emancipatie in de komende raadsperiode uit te voeren. En ondanks dat een motie het college vrij staat om iedere motie die haar goeddunkt uit te voeren, werd deze omarmd door het college. Afgelopen week, op Coming-Out day, georganiseerd kwam de jaarlijkse regenmonitor (.pdf) uit en scoorde onze gemeente Stichtse vecht wederom een SLECHT, sterker, een allerlaatste plaats in de hele provincie Utrecht. Het enige wat was gedaan, volgens de organisatie, was het uithangen van de regenboogvlag. En gelukkig niet net als vorig jaar ondersteboven.

Er zijn geen acties zijn ondernomen na het tekenen van het zogeheten Regenboogakkoord, anderhalf jaar geleden. Daarin staan maatregelen om de emancipatie en acceptatie van LBHTI’ers te verbeteren.” – COC Midden Nederland

It takes three to Tango

Was het woord “Passief” nog niet uitgevonden, dan zou onze gemeentelijke organisatie dat waarschijnlijk hebben gedaan. Het is bijzonder hoe deze organisatie blijft volhouden in houding en gedrag, alsof “alles geweldig gaat”. Vanuit de bewoners wordt veel georganiseerd, komen ontzettend veel goede ideeën, sommigen worden zelfs door de politiek overgenomen en in moties aan het college aangeboden. De Raad controleert vervolgens het dagelijks bestuur (het college van B&W) en stuurt bij indien nodig. En zo zijn nog meer bewoners die dagelijks met meldingen komen, vaak meldingen die te maken hebben met de veiligheid en de leef/woonomgeving van de bewoners. En wanneer (juiste) actie uitblijft worden vragen gesteld door de Raad…. en dan? Blijft het weer te vaak stil…. tot de volgende melding. Vele honderden bewoners in onze gemeente lopen dagelijks tegen de passieve houding aan van ons gemeentelijk apparaat, ambtenaren, politici, bestuurders…. ze dansen samen een bizarre tango, kijken elkaar continue in de ogen aan en missen alles wat buiten gebeurt. En de bewoners staan in tranen toe te kijken…. terwijl we zo graag mee willen dansen…..

Vorig jaar kopte RTV Utrecht al dat de provicie Utrecht zeer slecht presteerde, met de gemeentes Stichtse Vecht en Zeist voorop. “We gaan het college eerst eens vragen om onderzoek te doen naar waar het beter kan en daarna gaan we bepalen wat we eraan kunnen veranderen, want met een schot hagel bereik je ook niet zoveel.” zei een raadslid van ons gemeente toen in 2018. ,,Er liggen genoeg kansen om hier nog meer aandacht aan te geven en met de LHBTI’ers in gesprek te gaan en te blijven. Niet alleen op Coming Outday. Voor de VVD betekent een slechte beoordeling niet dat er in Stichtse Vecht geen aandacht is voor LHBTI’ers. Als LHBTI’er voel ik mij in Stichtse Vecht op mijn plek.’’, zegt hetzelfde raadslid nu na vragen door een journalist van het AD. Wat mij betreft een echt politiek antwoord, waarin je eigenlijk aangeeft dat je het probleem niet zo ziet. De VVD en andere partijen in onze raad staan dan ook heel bekend om haar houding en gedrag wat betreft bagataliseren. Kortom, een reactie die we als bewoners de afgelopen jaren op alle domeinen wel hebben gehoord. Waarom is ooit gekozen om mee te doen met het Regenboog Stembusakkoord? De verschillende politieke partijen gebruikten nog net niet hun ellebogen toen ze dit akkoord gingen ondertekenen.  Gelukkig hebben zowel de PVDA als Lokaal Liberaal (initiatiefnemer in 2018) weer eens wat vragen gesteld, zodat de ambtenaren weer een paar duizend EUR kunnen uitgeven met de beantwoording daarvan. Even een voorspelling: in de antwoorden zal geen “Sorry” staan, maar een opsomming van zaken, waarin men zal zien hoe geweldig het gemeentelijk apparaat als uitvoerd. Overigens wel goed dat dit jaar de regenboogvlag niet ondersteboven hing…. 

Willen, kunnen, doen

Het zou voor haar bewoners goed zijn, wanneer onze Raad inziet, dat het ontzettend mis is in ons gemeentehuis. Dit is namelijk de zoveelste fiasco in het achtjarig bestaan van de gemeente Stichtse Vecht. Natuurlijk is en blijft het vreemd dat we nog steeds onderscheid maken in geaardheid, geloof, kleur, afkomst, etc…. Alleen blijkbaar bestaan organisaties als het COC die vinden dat het wel nodig is. En wanneer je dan als gemeente de keuze maakt (willen), hierin mee te gaan (kunnen), dan moet je dat wel DOEN. Waar is anders een akkoord voor…. Het kost ook allemaal EUR, gesprekken, vergaderingen, moties, vragen, ambtenarenuren, etc. En wanneer je dan toch de investering maakt, kan je alleen maar gaan voor een succes. Òf je kiest ervoor om het helemaal niet te doen.
Dus niet wel een vlag hijsen omdat je vindt dat iets aandacht nodig heeft, en vervolgens zelf volledig geen aandacht geven aan de problematiek en de afspraken nakomen…. Beetje vreemd toch?

Uit de Regenboogmonitor 2019 van het COC
Vergroten tekst
Kies achtergrondkleur