Sinds 2011 met elkaar verbonden in een mooie, groene gemeente… Maar liefst twaalf kernen hebben we, kleine dorpjes eigenlijk met elk hun eigen geschiedenis, cultuur en gebruiken. We vieren feest, schaatsen, zwemmen, sporten, wandelen, maken kunst en muziek. De oude gemeenten Loenen, Breukelen en Maarssen werden Stichtse Vecht en steeds meer zie je de verbondenheid in de straten, op de pleinen en ook online in de sociale media. En dat is best knap, voor een gemeente die Amsterdam en Utrecht met elkaar verbindt. Twee van Nederlands grootste steden, die uit een voegen spatten, zowel met inwoners als bedrijven. De Gemeente Stichtse Vecht is daarmee één van de meest interessante plekken om te wonen en leven, zeker wat betreft bereikbaarheid. En wat je ook wilt doen als inwoner of bezoeker, het kan in Stichtse Vecht.

Het enorme gebrek aan juiste communicatie en processen zal de bewoners ontzettend veel geld gaan kosten.

#POLITIEK

De herindeling van in 2011 had ook zo zijn uitdagingen, want niet alle kernen zaten te wachten op een verschuiving van gemeentegrenzen. Het lokalistische gedachtengoed kwam soms scherp boven drijven, wat discussie gaf. Niet alleen op straat, ook zeker in de verschillende gemeenteraden. De verschillen van mening tussen links, rechts en lokaal waren enorm en nu anno december 2018 is opvallend genoeg niet veel veranderd. Na een spoed-raadsvergadering gisterenavond is de zoveelste wethouder gesneuveld en wederom in verband met een integriteitskwestie. Volgens een gisteren openbaar gemaakt rapport een sterke schijn van vriendjespolitiek…. Ook dat kan in Stichtse Vecht.

De gemeente Stichtse Vecht is niet alleen mooi en groen, ze staat sinds 2011 ook bekend als een gemeente, met een enorm verloop van burgemeesters, wethouders en raadsleden. Met groot verdriet moest onze burgemeester afscheid nemen, vanwege zijn ernstige ziekte (bron: https://bewonerssv.nl/2SFjjyi), verdwenen wethouders door (integriteits)problemen (bron: https://bewonerssv.nl/2BeXHSthttps://bewonerssv.nl/2Bdvcog en https://bewonerssv.nl/2C8qjyr) en was er zelfs een raadslid met een vreemde hobby (bron: https://bewonerssv.nl/2RWRH7V). En zo zijn er nog vele voorbeelden van acht jaar bestuur in onze mooie gemeente. Niet vreemd dat de kloof tussen de bewoners en de politiek groter en groter wordt, dat het vertrouwen van de burger naar het bestuur aan het verdampen is.

#COALITIE

HIER STAAT EEN TEAM!” kopte de media trots op 27 april 2018 (bron: https://bewonerssv.nl/2rAQgAG) en met frisse moed begonnen vier verse, trappelende wethouders, met weinig tot geen ervaring aan een enorme klus. Het vertrouwen van de bewoners MOEST weer terug gewonnen worden door “Samen te werken aan Duurzame oplossingen” (bron collegewerkprogramma: https://bewonerssv.nl/2zG1Gaw). Tegelijk staan enorme programma’s op de agenda als Bisonspoor2020 (bron: https://bewonerssv.nl/2EkcUVx), veiligheid en het (om)bouwen van panden, huizen, wijken (bron: https://bewonerssv.nl/2SJKmIG), veranderingen in belastingen (bron: https://bewonerssv.nl/2RRNXod), het sociale domein, speeltuinen (bron: https://bewonerssv.nl/2Lg6kk1) en het onderhoud van de openbare ruimte…. (bron: https://bewonerssv.nl/2Estpzt)

#COMMUNICATIE

Wanneer je naar alle grote problemen kijkt zie je een rode draad, namelijk de processen en communicatie (zowel intern als extern). Zijn alle problemen in onze Gemeente zo makkelijk in het bakje van de politiek te schuiven? Nee, uiteraard niet… Het is vooral de ambtelijke organisatie welke ernstig in gebreke is en blijft. Processen worden nauwelijks gevolgd, de interne communicatie is een drama en de kennis binnen vele afdelingen is verre van voldoende. Natuurlijk werken meer dan vierhonderd mensen elke dag met al hun passie in dienst van de Gemeente, alleen wanneer men continue de (communicatie) processen niet volgt en soms zelfs negeert, zal in de nabije toekomst geen project succesvol zijn. Trek je dat door naar bijna alle ontploffingen van de afgelopen jaar, zie je dat op alle onderwerpen. Het enorme gebrek aan juiste communicatie en processen zal de bewoners ontzettend veel geld gaan kosten.

#WATNU

Een nieuw college zal gevormd moeten worden met dezelfde gemeentelijke verkiezingsuitslagen. Opnieuw stemmen kan niet, gewoon omdat dat de wet is. Van de drieëndertig zetels, blijven nu veertien zetels over in de coalitie, een flinke minderheid dus. Om een meerderheid te hebben zijn vier zetels nodig en moeten minimal twee extra partijen toegevoegd moeten worden, een coalitie dus van vijf of meer partijen, in een raad waar vertrouwen een dingetje is. Ook een minderheidscoalitie is mogelijk, alleen zal dan voor elke beslissing flink onderhandeld moeten worden… Een onmogelijke taak wanneer de vertrekkend wethouder van Lokaal Liberaal met zes zetels in de oppositie zit. Persoonlijk denk ik dat er alleen een harde reorganisatie op het ambtelijk apparaat èn een stevige bestuurder als burgemeester deze Gemeente weer op het juiste pad gaat zetten.

#CONCLUSIE

Er zijn nu twee echte verliezers. Op de eerste plaats de bewoners, 65.000 mensen die er samen voor gezorgd hebben dat het bestuur van deze gemeente volledig versplinterd is. De tweede grote verliezer is de democratie. Ik ben er namelijk volledig van overtuigd, dat de meerderheid van de bewoners die hun stem hebben gegeven tijdens de laatste gemeentelijke verkiezingen, deze ontploffing echt niet hebben gewild. Was er voor de stemming van de motie van wantrouwen aan de bewoners gevraagd wat zij wilden, was de uitslag waarschijnlijk anders geweest. Een zeer ongewenste situatie, wat laat zien dat de partijpolitiek boven de democratie staat! Trek je dat weer door naar de provinciale en landelijke politiek zie je dezelfde signalen…. 
Het ontslag van onze wethouder is hèt zoveelste voorbeeld, dat het Code Oranje is in ons democratische stelsel….

En ook dat kan in Stichtse Vecht.

Geschreven door:

Sander Jonker
zzp-er, papa, bewoner

Vergroten tekst
Kies achtergrondkleur